Hypervigilantie bij patiënten met medisch onbegrepen klachten: Een experimentele analyse


Hoewel hypervigilantie of overmatige aandacht voor lichamelijke sensaties vaak naar voor geschoven wordt als mogelijke verklaring voor medisch onbegrepen pijn (bvb. fibromyalgie) zijn onderzoeksresultaten minder eenduidig. Dit project heeft als doel via nieuwe experimentele onderzoeksparadigma's na te gaan of patiënten met medisch onbegrepen pijn sterker de aandacht richten op zowel aversieve als niet-aversieve lichamelijke sensaties in vergelijking met gezonde vrijwilligers en patiënten met medisch begrepen pijn (bvb. reumato´de artritis) en of de aanwezigheid van dreiging hypervigilantie versterkt.